כוח האחדות

"….ברצוני לבקש מכם , שתעשו הכל כדי שתתחזקו בינכם בהתחזקות בין החברים מבלי להתעייף. המציאות היא שבחיזוק בין החברים ניתן להתחזק עד אין סוף ולא להתעייף. העיקר שתהיינה הידברות בין החברים אשר מבינים את הדיבורים וככל שתהיה יותר הדברות כך תהיה יותר התחזקות ובמיוחד לאותו חבר הנמצא במצוקה ובתחושת התרחקות מהדרך…."

 

.." צריך אתה לדעת שלכל אדם ישנם כוחות נפשיים מעל הטבע, וה' רוצה שבן אדם יהיה קשור עם הכוחות אל ה' בבחינת וממנו נקח לעבוד את ה'…"

הרב אושר דיבר הרבה על כוח באחדות ועל מעלת ההידברות בין החברים.

אם לכל אדם יש כוחות נפש מיוחדים לו ודרכו היא ייחודית מול בורא עולם, ההידברות איתו יכולה לעזור לחברים האחרים ולהאיר להם דברים בדרך שלהם…

 

מודעות פרסומת

חודש טוב ושמח !!

ויסוד התפילה הוא ההכנעה וקבלת היסורין באהבה ובשמחה מתוך בטחון שלם ואמיתי שזאת התפילה תביאהו אל הטוב הגמור של הבורא וזאת התפילה בבחינתה בוקעת רקיעים ועולה למעלה וגורמת שפע רב בכל העולמות להצמיח ישועות ולברוא רפואות, ואשרי מי שזוכה ומזכה וע"י העבודה והיגיעה לתיקון המידות להגיע אל מציאות האמונה הפשוטה אשר זה כל האדם. (אמרי אשר)

כי יצר לב האדם רע מנעוריו…

ה' קבע קביעה, יצר לב האדם רע. ובכל זאת מצווה ה' אותנו לבחור בטוב…לבחור בחיים.

הטבע של האדם מושך אותו לכעס, לרציחה, לניאוף…האדם נופל בטבעיו, רואה את מציאותו, נשבר ממנה ונופל לעצבות וליאוש..וחוזר חלילה.

ומה העצה?

רבאושר אומר להודות על האמת, לא להתביש, לא לנסות להסתיר ולא לחשוב שאני אי פעם יהיה שונה.

לדבר עם השם, להגיד לו "אבא, אני כעסן. אני כועס עכשיו ורוצה להרוג את כולם, את כל מי שלא נכנע לי…"

התפילה היא הודאה בבורא עולם שהוא חי וקיים.

"לא היה כוחי אלא בפי ונפשי בשאלתי ובבקשתי" (אמר רבאושר בצוואתו)

הבחירה של האדם היא מאוד מצומצמת והיא אך ורק התפילה, הדיבור, הרצון שלו לבחור בטוב לבחור בחיים.

וזה הכל..

ולכן למרות שקבע ה' קביעה שיצר האדם רע, עדין אין לנו ליפול ליאוש ולעצבות מכישלונותינו הרבים

אלה לקחת כל נפילה כסיבה לצעוק אל ה' מעומק כאבינו על שאנחנו הורסים את חיינו וחיי ילדינו ולבקש מה' שיתגלה במציאות שלנו וירחם עלינו שיוביל אותנו על מסילת ישרים לבחור בחיים.

ובעזה"ש נזכה לראות בבנין בית המקדש במהרה בימינו  ובגילוי מלכות ה' בעולם.

חבר נאמן-דיבורים מהדרך

הרא"ש דיבר על מעלת הדיבור עם החבר מהמעברים היומיומיים. שזהו דבר המסוגל להרבה ישועות. יש מקום להעלות שאלות ולדון על הדברים המהותיים באמת, על הכאבים והנסיונות על הדברים הטובים על ההצלחות. על הניסים הקטנים האלה שאנחנו מרגישים שהשם פעל מתוכינו וזה לגמרי לא אנחנו. פה נשמח לשמוע זאת כי כל מקרה כזה יש להתפעל מגדלות הבורא. גם הטוב וגם הרע, והוא נמצא איתנו בכל נשימה ונשימה. נותר לנו רק לגלות אותו מתוך המעברים. ואל לנו לפחד משום דבר. אם לאחד יש כאב ננסה כאן לעזור לו להקשיב, להגיב,לתת עצה טובה. כל דבר כזה יתקבל פה בברכה! בהצלחה ושבת שלום!ראה/י עוד