מכתב ע"ח מהספר אמרי אשר

".. השם אינו מביא כאב לברואיו ללא תכלית, כאבך גם הוא מכוון להביא לאמונה כזו, לא רק על ידי ציטוט המילים " אני מאמין" , אלא גם על ידי המאמץ של שמחה בכזה מצב קשה, שמחה הנובעת מניצחון שיכול להיות שלך , כאשר תתעקשי לערוך קרב עם המחשבות השחורות הרבות שאיתן השטן מחפש בקביעות לשבור אותך. …זה יביא אותך לנתיב של אמונה, דרגה מעל הטבע .אז תוכלי כמו כן להביא בדרך לא טבעית את גאולתך האישית בתחום לו את זקוקה..
היי עקשנית לערוך את הקרב הזה להיות בשמחה עמוק בלבך, שנובע מהכרת טבעך היטב. העצבות והעצבנות שלך נובעים מהטבע שלך והם מוצאים את ביטויים בכאביך הנוכחים של .. ..דוד המלך מצא תכלית בכאבים הרבים שהיו מנת חלקו בחיים, כמו שכתב (תהילים קי"ט , ע"א)" טוב לי כי עוניתי למען אלמד חוקיך.."

מכתב ע"ז מהספר אימרי אשר

לעילוי נשמת רבקה בת מנשה

"…כדי לעורר רחמים ולהמתיק דין, אנו זקוקים לאיתערותא דלתתא להתעוררות של מטה, שבחינת האנוש הקרוץ מחומר עפר ואפר יכיר אפסותו באותה מידה של שלימות כפי שבוראו מכיר את יסודו יסוד האין.
וצריכים חברים שיתנו את דעתם וימסרו את נפשם, בבחינת שלימות הרצון , עד שלא יהיה קיים אצלם שום רצון אחר אלא זאת לחיות בשלימות בחינת הביטול, כפי שדוד המלך הגדיר אותה בשירת מאבקו על קיומו "בהמות הייתי עימך", להגיע דרך הבחירה יתרון האדם, לבחינת הבהמה נטולת הבחירה שאינה יודעת מה, אינה מכירה בהעשרת בעליה על ידה ואין לה תקוות שכר.
כך צריכה להיות עבודתינו וזו היתה עבודת כל הגדולים והאבות הקדושים וכל הצדיקים האמיתיים מקיימי עולם. וזו היא גם דרך הגאולה של עם ישראל, אין לה אחות , אין דרך אחרת…בידינו ובכוחנו להגיע אליה לעלות עליה, עלינו לקצר אותה כי כשל כח הסבל, כולי האי ואולי הגיעה עת דודים להיגאל , גאולה פשוטה כמשמעה גאולה אמיתית אחרונה שאין אחריה גלות ומכאובים, הקב"ה חפץ בנו, אנו צריכים לתת את רצוננו ,רצון האמת ולא לשעות ברצון של הבל והבאי , כי חבל מאד שלא נתפוס את השעה ולמה ומדוע נפקירנה למשנאינו ומקטרגינו, נחגור עוז ניאבק יחד  עד שנהיה כחוליות בשרשרת של ברזל אשר לא תינתק לעולם..
…אם נזכה להגיע לבחינה זו של עבודת השם המוטלת עלינו, או אז תיפסקנה המחלות בעולם, כי אם נתעורר מעצמנו, אין צורך בשום מחלות לעורר אותנו על תיקון נפשנו..או אז לא יחסר לשום אדם מישראל שום דבר, כי תצמח הישועה הכללית ותשועת הכלל ובתוך הכלל גם הפרט יוושע..כי אז תתעוררנה הניצוצות הקדושות, אשר נדחו ונתפזרו לעורר הרהורי תשובה בלבות כל בני ישראל באשר הם שם וכולם כאחד יגידון ויעידון השם אחד ושמו אחד, ויהי רצון שיהא זאת במהרה בימינו אמן כן יהי רצון."

מכתב ע"ו מהספר "אמרי אשר"

לעילוי נשמת רבקה בת מנשה

" ..והעיקר שנזכה להגיע לתכלית שלשם כך נבראנו כדי להכיר את מי שאמר והיה העולם.  משום שהאדם שהוא קרוץ מחומר ועפר ואפר, נמשך אל יסוד טבעו שבו נברא, ומאז הרי הוא נמצא במאבק עז ובמלחמה תמידית בינו לבין עצמו. וזה הוא ה"בעל כרחו" אתה חי, הוא חייב לעבור זאת , אין אף אחד מבאי עולם שיכול להתברך בלבבו כאילו הוא דילג על כך, והשאלה היא רק איך עבר את המלחמה הזאת ומי ניצח בה, ואם חס ושלום לא ניצח הרי הגלגל של המלחמה מתחדש מחדש.
אנו נמצאים כיום בדור אחרון, אין יותר זמן לחכות, וזה תלוי בכל אחד ואחד מאיתנו, והזמן מוכן , וחבל מאד שהזמן יעבור ונמצאנו חסרים, משום כך , חשוב מאד להתחזק ולתת את הרצון האמת להעיקר של העולם, שכל עתידו של עם ישראל תלוי בזאת, וזה נוגע בעצם נפשו של כל אחד ואחד מישראל."

מתוך החברותא מדבריו של ר' אושר זצוק"ל

במצבנו הנוכחי כאשר ההסתר פנים כל כך גדול והסבל כל כך חזק, ואין לנו את היכולת להזרק לאמונה הפשוטה. ואין בנו את המסוגלות להתבונן בתוכנו כדי להגיע להכרת השפלות, ואם אנו רוצים בכל זאת למעט בסבל, העצה היא להיות באחדות "איש לרעהו יעזורו ולאחיו יאמר חזק" האחדות תראה כמו כתת חיילים היוצאים בהתקפת נגד על האויב המתקיף אותנו כל כך הרבה זמן ואינו מאפשר לנו להתבונן פנימה. ככל שנהיה יותר מאוחדים נוכל יותר לשמש גורם שיבלום את ההדרדרות שלנו ויקדם אותנו לצאת במתקפה נגדית עד להשגת המטרה בהכרת השפלות העצמית ובהכרת גדלות הבורא.

מכתב ס"ח מהספר "אמרי אשר"

" והאמת היא שיש לך למי לפנות והוא הריבונו של עולם אשר מאיתו לא תצא הרעות והטוב , והוא יודע צרותיך ומכאוביך..וככה , אתה יכול לדבר אליו אל בוראנו ולבקש מלפניו על עצמך כדבר איש אל רעהו, ללא מחיצה וללא מסך מבדיל, הוא שומע אותך וכבודו מלא עולם, רק שתאמין בפשטות שהוא נמצא תמיד לידך ומחכה לך שתדבר אליו דיבורים של אמת, שאתה סומך עליו ורק הוא המציל והוא הרופא,כי גם הוא היה המוחץ, והוא סיבב את הצרות לטובתך כדי לזכך את טבעך ולא כדי שתיפול חס וחלילה ליאוש  ולעצבים, אלא לתקווה לישועה שתצמח לך כל יום ..אתה יכול בכוחות הנפש שלך להביא את האור בבית להשראת השכינה ביניכם ואז שלום ושלווה ישכון בבית על אף הכל, ואז תראו נפלאות השם, ותשכילו לראות שההתגברות שלך הביאה לידי יצירה של חיים חדשים בביתך , ותתענגו על השם שזהו תכלית כל חיינו.."